Kuantum Bilinç Alanına Giriş

“Yaşam organize enformasyon ağıdır ‘dildir’ insanla yaşantılar ile konuşur.

Zen Budizm D.T Suzuki

“İnsan DNA ‘sının yapısını özgür iradesiyle değiştirebilen tek varlık.“

“Yaşam bir zihin durumudur.“

Kuantum düşünce üst nitelikli, derin düzeyde, atom altı alanda etkili olan yaratıcı düşünme biçimidir. Düşünce ve kabullenişlerimiz direkt olarak bedene yansır.

Kuantum bilince geçmek neden önemlidir?

İnsan bilinci ve farkındalığı pek çok nedenden ötürü kısıtlılıktan, yokluktan, hastalıktan işlev görürken, kuantum bilince geçince bolluktan, sağlıktan ve sonsuzluktan işlev gören bir farkındalık realitesine geçerek, bilincini çok boyutlu ve sonsuz olasılıkların farkında ve yaratmayı seçerek kullanabilen bir birey olursunuz.

Bu sizin realitenizin işlevini değiştirmek üzere yaptığınız girişim bütün yaşamlarınızı kolaylıkla kuantum zamanda, anda dönüştürür.

Sınırlılıktan, kısıtlılıktan işlemeyi bıraktığınızda korku, endişe ve kaygı realitesini geride bırakmış ve sonsuzluğun güvenilirliliğini kabul etmiş ve sonsuz olasılıklara açık hale gelmişsiniz demektir. Bu aynı zamanda tüm yetersizlik, değersizlik, özgüvensizlik ve yaratıcıya karşı güveninizin sonsuz yaratımlarınızdan değişmiş olması demektir kesin surette bu duygulara ihtiyaç yaratmayı bitirmiş olursunuz.

Yokluktan işlemeyi bıraktığınızda ise suçlama, yargılama, kıskançlık, kurbanlık realitesini geçerek herşeyin sonsuz olasılıklar dahilinde herkes için her zaman var olduğunu bilmek; bu özünüzle ve Yaradanla koşulsuz ve yargısız sevgi gerçekliğine geçişinizi sağlar.

Bu yöntemde yapılan her değişiklik, yükleme ve iptaller Ruh, beden, zihin için tanımlanmış tüm DNA’lar da aktifleştirilir öz kristal enerji, tüm gen havuzları, tüm inanç realiteleri, sonsuz bilinç ve insanlık kollektif bilincine yüklenir.

Kuantum Aktifleşme Modeli

“Olan zaten yeteri kadar olağanüstüdür.“

Carl Sagan

Bu eğitimde ilk farkındalık kapısı DNA’mızın zaten %100 kapasiteyle çalışıyor olduğu fakat sadece bizim bilincimizin şuan farkındalığını odakladığı seviyeyle kısıtlı kaldığımızdır. Aslında şuan ki kapasitemiz sadece bizim kullanım alanımızı temsil eder.

DNA’mızın zaten kuantum aktif olduğunu bize en yüksek oranda kanıtlayabilen neredeyse tüm spiritüel öğretiler tarafından Yüksek Benlik olarak tanımlanan ruh özümüzdür.

Yüksek Benlikler yaratıcıyla rahatlıkla iletişim kurabilen, aynı anda pek çok yerde olabilen, istediğini düşünce gücüyle yaratabilen kısaca sahip olduğu tüm kapasiteyi aktif kullanabilen ruh özümüzdür.

Siz de ruh özünüzü açığa çıkarmak için benimle bir yolculuk yapmaya ne dersiniz ?

Detaylı Bilgi