Baş Melek Mikail Uyumlaması

Başmelek Mikail’in İlahi Temasının da “Sevgi” olmasına rağmen, o bizi iki yeni alanda desteklemek için öne çıkıyor. Onun prensip odağı insanlık için yargılamamanın en yüksek titreşimli enerjilerini bize sağlıyor. Aynı zamanda eterik alemlerde başarılı şekilde “yolculuk etmek”te size yardımcı olmak için melek rehberliği sağlayacaktır.

Bu destek telepati, kanal olma ve eterik alemlere bilinçli yolculuğa karşı olası ilgileriniz ile ilgili sizi teşvik edecek ve canlandıracak. Bu yargılamama ve eterik etkileşimin iki teması arasında direkt bir bağlantı vardır. Bu uyumlama etkileşimi güçlendirecek evrenle bir ve bütün olmanızı sağlayacaktır.

Uzaktan ve yüzyüze uygulanabilir.

Baş Melek Cebrail Uyumlaması

Başmelek Cebrail’in baskın teması “meleksi sevinçtir”. Cebrail’in doğası saf sevincin doğasıdır...ve biz hepimiz yaşamlarımızda sevinç ararken ve çoğu zaman sevincin yaratılması ile mücadele ederken, Cebrail insanlığa uzun zamandır sürekli destek sağlamıştır.

Melek Bağlantısı vasıtası ile, o size büyük meydan okuma zamanları sırasında ilahi içsel güç ve ilham sunuyor...sevinçli olmanın çok az ortaya çıktığı o zamanlar. Cebrail ayrıca, geleneksel olarak İlahi olanın büyük iletişimcisi olarak bilinir. Böylece o özellikle, sizin dışsal günlük yaşamınızda etkili iletişimler için pratik destek sağlarken ayrıca “bilişinize” ve sezginize erişmek için içsel iletişimler ile size yardım edebilir. İletişimci olarak rolünde, Cebrail ayrıca iyi haberlerin ve bilginin bildiricisi ve müjdecisi olarak hizmet eder.

Cebrail, hepimizin kendimizde keşfedebileceğimiz var olmanın basit bir hali olarak sevinç üzerine odaklanır ! O, bizim için bol bol bulunan mevcut sevinçleri farketmek ve deneyimlemek için zaman ayırmayı ve günlük yaşamlarımızda sevincin yeni ve heyecan verici seviyelerini tezahür ettirmeyi öğretmek için buradadır. O, “kalbinizin şarkı söylemesini sağlayan” şeyi bulmanıza yardım edebilir.

Uzaktan ve yüzyüze gerçekleştirilebilir.

Baş Melek Rafael Uyumlaması

Başmelek Rafael’in baskın teması, ayrıca “ilahi şifa” üzerine bir odak ile “cesaret”tir.

İnsanların eylemlerinde uzun zamandır mevcut olmayan, Rafael’in “cesaret enerjileri” ile ilgili enerjisel bir saflık vardır. Tarihimiz boyunca, cesaretli insan etkinliği olarak adlandırılmış olan şey çoğu zaman insan egosunun ve yanlış yönlendirilmiş öfkenin gösterilmesi idi. Gezegensel titreşimimiz yükselirken ve insanlar enerji seviyelerini yeni seviyelere yükseltmek için meydan okumalarla karşılaşırken, çoğumuz gelen zamanlar için daha yüksek hizmetimizin yeni rollerine adım atmaya çağırılmaktayız.

En yüksek, en rafine seviyenin cesaretli eylemi bir çoğunu gerektirir! Başmelek Rafael Melek Bağlantısı içimizdeki rafine, saf cesaret eyleminin bu en yüksek titreşimli niteliğini canlandırır/teşvik eder. Rafael’in Melek Bağlantısının bir başka yönü, siz küresel, insan dönüşümümüzün yeni paradigmasına cesaretle adım atarken kendiniz için yolu daha tam olarak aydınlatmanız için size Rafael’in desteğini sağlar. O, yol boyunca meydan okumaları, engelleri ve çukurları daha berrak görebilmeniz için “yolunuzu daha etkili aydınlatmanıza” yardım eder... ve ayrıca, fırsatları ve önünüzde yatan spiritüel ödülleri daha berrak görebilmenize yardım eder.

Siz geleceğe yolunuzu daha iyi aydınlattıkça, ilahi, meleksi cesaretli eylemin bir hissi size daha doğal olarak gelecektir.

Uzaktan veya yüzyüze gerçekleştirilebilir.

Baş Melek Uriel Uyumlaması

Başmelek Uriel “meleksi güzelliğin” aşılanması ile bizi desteklemek için ileri adım attı. Yükselen gezegensel titreşime ayak uydurmak için insanlık kendi titreşimini artırmaya başlarken, çoğumuz kendi kişisel çevremizdeki güzelliğin daha büyük bir ifadesine sahip olmak için olduğu kadar, içsel güzelliğimizi daha iyi genişletmek ve geliştirmek için büyüyen bir gereksinim deneyimliyoruz ...sık olarak bir aciliyet hissediyoruz...

Başmelek Uriel yaşamlarımızda güzelliğin bu daha büyük duyumsanmasını deneyimlemekte bizi destekleyebilir ! O kendimizi ve yaşam durumlarımızı takdir etmemizi genişletmekte bize yardımcı olabilir...etrafımızda zaten mevcut olan tüm güzelliği daha berrak görmemizi sağlayarak.

Meleksi açıklık, sabır, kabul ve yenilikçilik/ileri görüşlülük hissinizi yükselterek, Ben hissiniz dahil, var olan yaşam koşullarınız yeni taze şekillerde deneyimlenecektir. Takdir etmenin daha büyük seviyeleri içinizde canlanacak.

Uzaktan ve yüzyüze gerçekleştirilebilir.