Teochi Seansları

Aksiyotonal Hatları aktive etmek üzere uygulanan 2 veya 3 kez uygulanan bir seanstır. Aksiyotonal enerji hatları bizi bütün evrenle ve kaynakla bağlar. Enerji bedenindeki bağlantı noktalarının aktive edilmesi ve aksiyotonal bağlantının tekrar kurulması ile birlikte ihtiyacımız olan şifa, sevgi ve bilgiye bağlanmış oluruz.

Aksiyotonal Sistemin aktivasyonu yüzyüze gerçekeleştirilmek zorundadır diğer seanslar uzaktan gerçekleştirilebilinir. Çakra blokajları temizlenir ve enerji akışı güçlendirilir.